Healing op je Geboortehoroscoop

Verlicht en harmoniseer de kosmische invloeden op je karakter en je leven

Met behulp van VortexHealing is het mogelijk om een diepe healing en harmonisatie te doen op de invloed die je geboortehoroscoop heeft op je leven. Hiervoor kun je een speciale afspraak maken, waarbij je behalve de healing zelf ook een PDF ontvangt met een uitgebreide beschrijving van je geboortehoroscoop. De beschrijving is in het Nederlands, ruim 20 pagina’s lang en in begrijpelijke taal geschreven.

Astrologie gaat uit van een inherente samenhang tussen je karakter en ervaringen enerzijds en de stand van hemellichamen, zoals met name planeten, anderzijds. Een geboortehoroscoop houdt in dat een beeld wordt geschetst van de invloed van deze kosmische factoren ten tijde van je geboorte. Deze karakterhoroscoop geeft veel inzicht in jezelf, en is enorm behulpzaam in het beter begrijpen van jezelf en je omstandigheden.

Een healing van je geboortehoroscoop helpt de invloeden die zwaar wegen te verlichten, en moeilijke aspecten in je horoscoop te harmoniseren. De kosmische inprenting op je systeem en je leven weegt daardoor minder zwaar, en zal minder bepalend zijn.

Factoren van invloed op je leven
Ieder mens is uniek. Voor sommigen is bijvoorbeeld een specifiek karmisch thema een heet hangijzer, omdat het veel invloed heeft op de levensloop. Voor een ander is het een genetische mutatie die veel gezondheidsklachten veroorzaakt. Naast karma en DNA is je horoscoop de derde grote fundamentele factor van invloed op je bestaan. De astrologische invloeden in je leven zijn onderdeel van het complexe plaatje van factoren en frequenties waar je als mens uit bestaat en aan onderhevig bent. Er zijn karmisch-emotionele factoren, genetische aspecten, cultureel-maatschappelijke invloeden, factoren als dieet en leefomstandigheden, en dus ook astrologische factoren – welke tezamen in een complex samenspel je leven mede-bepalen en begeleiden.

De healing op de geboortehoroscoop
Je hebt je geboortedatum, -tijd en -plaats doorgegeven bij het invullen van je intake-formulier. Zo niet, dan email je deze gegevens naar de praktijk, tegelijk met het verzoek om een afspraak. De PDF met de geboortehoroscoop ontvang je voorafgaand aan de healingsessie per email. Met de ontvangst van dit bestand ontstaat ook direct de betalingsverplichting voor deze service. Het consult duurt in totaal een uur, waarin eerst kort besproken wordt wat de knelpunten in de horoscoop zijn. Vervolgens ligt de nadruk op de horoscoop-healing.

Vanaf je geboorte toont je karakter de stand van hemellichamen:
Zo boven, zo beneden.
Een healing harmoniseert en verlicht de lading ervan,
zodat al je lessen met plezier geleerd kunnen worden.

Healing verwijdert de last, niet de les
VortexHealing is een gestructureerde manier om de diepst mogelijke healing-energie ten goede te gebruiken voor je geluk en gezondheid. Het werkt op karmisch bewustzijn, op genetische predisposities, en op astrologische invloeden. Wat belangrijk is om je te beseffen, is dat deze manier van werken je ontwikkelingsproces in je leven niet vervangt of overbodig maakt. Het helpt op ongekende wijze blokkades te verwijderen, stagnatie weer beweging te krijgen en lasten te verlichten. Maar vergelijk het met water dat van de bergen naar de zee stroomt: die reis wordt een stuk prettiger zonder obstakels. Doordat je minder verstrikt hoeft te raken in de onderbewust gewortelde ladingen van thema’s in je leven kun je gerichter je aandacht geven aan de lessen die in je leven geleerd willen worden. Leren en leven is prettiger als er minder pijn en zwaarte bij komt kijken.

Tarieven per 15 mei 2020
Natuurgeneeskundig ConsultPrijs*
Behandeling [30 minuten]€48,-
Geboortehoroscoop
[60 minuten]
€96,-
Healing op Astrologische invloed op een specifieke situatie [relatie, werk, gezondheid, etc.]
[60 minuten]
€96,-
* = Sessies zijn in duur en tarief aan te passen aan de inrichting het behandeltraject.

2017 - 2023 © Copyright - Therapiestudio Meijers. Design: Van de Sand Design