Beroepsverenigingen: Zhong en B.A.T.C.

Patrick is lid van een tweetal beroepsverenigingen, en van een geschilleninstantie. Voor beide beroepsverenigingen geldt dat kwaliteit en zorg voorop staat, en dat therapeuten flink gestimuleerd worden zich te blijven ontwikkelen, zowel in de diepte als in de breedte.

De Zhong is sinds 1993 de Nederlandse vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde, en Patrick’s acupunctuur op H.B.O.-niveau valt hieronder.

De B.A.T.C. bestaat sinds 1998, en is meer gericht op de natuurgeneeskundige activiteiten, zoals de onderstaande ‘principes’ van de vereniging ook laten zien.

Een aantal beroepsverenigingen waaronder het Zhong heeft zich aangesloten bij de K.A.B., de geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen. Aangesloten therapeuten voldoen aan de door de overheid gestelde eisen voor zorgaanbieders (Wkkgz) en aan alle eisen die de zorgverzekeraars stellen. Zodoende is Patrick ook lid van de K.A.B.

Mocht je meer informatie willen over de genoemde verenigingen of de geschilleninstantie, klik dan op het logo hiernaast.

De vijf natuurgerichte principes [volgens de regels van de beroepsvereniging BATC]

Patrick werkt in de Therapiestudio volgens de principes van beroepsvereniging B.A.T.C., wat met zich meebrengt dat de paramedisch natuurgeneeskundige behandelingen deels of geheel vergoed worden door zorgverzekeraars, en dat een juiste holistische behandeling en effectieve zorg kan worden gegarandeerd. Holistisch houdt in dat de mens als één geheel wordt gezien, en dat niet in delen wordt gedacht en gewerkt, alsof bijvoorbeeld het lichaam los staat van de geest.

Wat zijn de principes van de paramedische natuurgeneeskunde in een notendop? Dat de basis van een goede gezondheid en geluk is dat de energie van het menselijk lichaam in voldoende hoeveelheid aanwezig is, het systeem in voldoende mate gevoed wordt en alle energie in voldoende mate stroomt naar waar nodig. Daarnaast zijn voorwaarden voor gezondheid en geluk dat de mens lichamelijk, emotioneel en geestelijk kan loslaten wat hij / zij niet nodig heeft, en dat hij / zij Zelfbewust is!

“De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt ervanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

  1. Energie. Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC-therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.
  2. Prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.
  3. Drainage. In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.
  4. Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest. Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.
  5. Geestelijk welzijn. Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te blijven.”

Copyright B.A.T.C. © 22-1-2022

2017 - 2023 © Copyright - Therapiestudio Meijers. Design: Van de Sand Design