De vijf natuurgerichte principes [volgens de regels van de beroepsvereniging BATC]

Patrick werkt in de Therapiestudio volgens de principes van beroepsvereniging B.A.T.C., wat met zich meebrengt dat de paramedisch natuurgeneeskundige behandelingen deels of geheel vergoed worden door zorgverzekeraars, en dat een juiste holistische behandeling en effectieve zorg kan worden gegarandeerd. Holistisch houdt in dat de mens als één geheel wordt gezien, en dat niet in delen wordt gedacht en gewerkt, alsof bijvoorbeeld het lichaam los staat van de geest.

Wat zijn de principes van de paramedische natuurgeneeskunde in een notendop? Dat de basis van een goede gezondheid en geluk is dat de energie van het menselijk lichaam in voldoende hoeveelheid aanwezig is, het systeem in voldoende mate gevoed wordt en alle energie in voldoende mate stroomt naar waar nodig. Daarnaast zijn voorwaarden voor gezondheid en geluk dat de mens lichamelijk, emotioneel en geestelijk kan loslaten wat hij / zij niet nodig heeft, en dat hij / zij Zelfbewust is!

De principes van de paramedische natuurgeneeskunde op een rijtje:

1. Energie als basis: het uitgangspunt hier is dat alles in eenheid met zichzelf bestaat. Alles is Eén. Het lichaam bestaat uit verdichte en verpakte energie, maar de gezondheid en ons geluk hebben hun wortels in de diepere lagen van Creatie. Als er klachten optreden hebben die dezelfde diepere wortels: een klacht, zij het fysiek, zij het emotioneel of geestelijk bestaat in principe uit een verstoring in de energie in het geheel, en per definitie ook altijd op diepere lagen. Klachten zijn nooit enkel fysiek!

De methodieken VortexHealing en acupunctuur richten zich nadrukkelijk op het lichaam in samenhang met het energiesysteem en iemand’s bewustzijn. Beide werkvormen helpen energie toe te voegen waar nodig, en blokkades op te heffen waar van toepassing. VortexHealing als methodiek doet dit middels het doorgeven van energie. Acupunctuur doet dit middels naalden [eventueel elektrisch gestimuleerd], magneetpleisters, moxa en cupping.

2. Prikkeloverdracht / opbouwen: als het ontbreekt aan energie, of als deze niet goed gebruikt kan worden ontstaan klachten. Het energiesysteem kan dan door holistische methodieken [zie ook boven] aangezet worden tot het zelf genereren van meer energie en/of meer stroming ervan. Ook kan door ‘prikkeloverdracht’ de broodnodige energie of beweging ‘van buiten’ worden gegeven als het zelf genereren [nog] niet lukt of als daar het probleem niet ligt.

Met de methodiek Nutri-Genetica wordt het genetisch profiel in kaart gebracht, en is het mogelijk te ontdekken precies welke genetische mutaties een verstoring veroorzaken in de prikkeloverdracht. Daar is vervolgens veel aan te doen door met gerichte supplementen het systeem te ondersteunen en op te bouwen. Waar Nutri-Genetica helpt met het verbeteren van de uitwerking van DNA-programmeringen, helpt VortexHealing middels het doorgeven van energie bij het versterken van het energiesysteem. Acupunctuur zorgt dankzij het gebruik van naalden, magneetpleisters, moxa en cupping voor een uitmuntende harmonisering en opbouw van iemand’s energie en gezondheid.

3. Drainage / afvoeren: behalve het zorgen voor voldoende energie en voldoende beweging van die energie stoelt de holistische methodiek ook op het principe van drainage. Afvoer van emotionele, geestelijke en lichamelijke afvalstoffen is een must voor het bereiken van de juiste gezondheid en het beoogde geluk.

Cliënten krijgen gerichte adviezen omtrent ontgiften, middels leefstijl, voeding, orthomoleculaire en fytotherapeutische supplementen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de theoretische kaders van de Traditionele Chinese Geneeskunde alsmede moderne Westerse inzichten. Acupunctuur is erg helpend in het op gang brengen en ondersteunen van detox-processen in het lichaam, en vaak daaraan verbonden, ook in de geest. VortexHealing is als methodiek erg geschikt om het mentaal-emotioneel loslaten en dus schoonmaken te faciliteren en verdiepen.

4. Alle soorten voeding: Het menselijke systeem moet voldoende gevoed worden, zowel fysiek, emotioneel als geestelijk. De werkwijzen zijn er terdege op gericht ieder te helpen contact te maken met zijn eigen innerlijke geestelijke en emotionele voedingsbron, en bieden ook materiële en praktische voedingsadviezen.

Door jarenlange ervaring als leermeester kok en als therapeut, en scholingen in diverse richtingen [Ayurvedisch, Chinees, Historisch, GAPS-dieet] is Patrick specialist in het ondersteunen bij het diagnosticeren en helpen oplossen van fysieke klachten omtrent voeding, en de daarmee samenhangende problematieken op geestelijk vlak, zoals autisme en AD[H]D.

De methodiek N.A.E.T.-Allergie-eliminatie maakt bewust en ondersteunt het vrij worden van iemand’s allergische en intolerante reacties op voeding en op omgevingsfactoren.

Het contact maken met de eigen innerlijke voedingsbron is hèt sterke punt van de methodiek VortexHealing. Dit gebeurt tijdens de sessies op een zeer diepliggend niveau, wat de psyche, het lichaam en het energiesysteem van cliënten enorm voedt.

5. De psyche als sleutel! Als de methodes en werkwijzen enkel zouden helpen versterken, harmoniseren, balanceren, ontgiften en voeden zou het belangrijkste nog ontbreken. De sleutel tot succes ligt immers in het kunnen werken met het zelfbeeld en het gevoel dat iemand krijgt bij zijn of haar leven. Daar wringt ook altijd de schoen: de wortels van alle klachten liggen uiteindelijk in het zelfbeeld en in iemand’s ‘verhaal’. De psyche, die zich voortdurend baseert op dat zelfbeeld en het verhaal van het leven tot dan toe, krijgt door de holistische behandeling eindelijk de ruimte en rust die het verdient!

De Psychomotorische methodiek blijkt enorm helpend in de bewustwording. Door het centraal stellen van iemand’s eigen ervaring, eigen handelen en eigen interpretaties in een Psychomotorische setting leren cliënten relaties leggen tussen innerlijke patronen, uiterlijke gedragingen, reacties van anderen. Het lichaam en de geest [mentaal en emotioneel] zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, en de PMT geeft dit prachtig weer. Ook VortexHealing is als methodiek vaak van toepassing als werkvorm bij het behandelen van de menselijke psyche als holistisch geheel. Het energiewerk gaat immers per definitie naar de wortel van klachten, die altijd in het zelfbeeld en iemand’s verhaal te vinden zijn.

2017 - 2021 © Copyright - Therapiestudio Meijers. Design: Van de Sand Design